Αθλητικός Όμιλος Επισκοπής Ρεθύμνης | Ο.Π.Α.Π | Ο.Π.Α.Π.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αποτελεί τον σημαντικότερο διοργανωτή τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, διατηρώντας το αποκλειστικό δικαίωμα της διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας αριθμολαχείων και παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού στην Ελλάδα και στην Κύπρο, μέσω ενός εκτενούς δικτύου που σήμερα αριθμεί περίπου 5.000 εξουσιοδοτημένα πρακτορεία. 

Ο ΟΠΑΠ ιδρύθηκε το 1958 με σκοπό την οργάνωση και λειτουργία του ΠΡΟΠΟ. Το 1999, ο Οργανισμός μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρία με το Ελληνικό Δημόσιο ως το μοναδικό μέτοχο. Το 2000 η ΟΠΑΠ Α.Ε. υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο σύμβαση αποκλειστικής 20ετούς άδειας διεξαγωγής αριθμολαχείων και παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού, η οποία έχει παραταθεί έως το 2030. Επιπλέον, η ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι ο αποκλειστικός κάτοχος άδειας για 35.000 VLTs  στην Ελλάδα.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρείται μια από τις πλέον επιτυχημένες εταιρίες του κλάδου παγκοσμίως. Ο Όμιλος, για το 2012, εμφάνισε πωλήσεις 3,97 δις € και καθαρά κέρδη μετά από φόρους 505,5 εκ. €. Επίσης, διένειμε κέρδη στους νικητές των παιχνιδιών 2,67 δις € και απέδωσε 238 εκ. € ως φόρους προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Ως μέλος των κυριότερων διεθνών ενώσεων τυχερών παιγνίων (World Lotteries Association, European Lotteries, European Lotteries Sports, European Association for the Study of Gambling), η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου.

Συνεπής στον βασικό της στόχο, που είναι η υποστήριξη κάθε αξιόλογης προσπάθειας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει  ένα εκτενές πρόγραμμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μέσω του οποίου, σημαντικό μέρος των κερδών της διατίθεται για την υποστήριξη πρωτοβουλιών στους τομείς του αθλητισμού, του πολιτισμού, της υγείας, της παιδείας και του περιβάλλοντος.

Στην καθημερινή της λειτουργία η Εταιρία εφαρμόζει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης που αφορά στην Ποιότητα (ISO 9001:2008), στη Διαχείριση Περιβάλλοντος (ISO 14001:2004) και στην Κοινωνική Μέριμνα (SA 8000:2008).

www.opap.gr

Related Post